Thư
Pháp
Bật để kéo lại chữ (hình) đã bị che khuất hoặc nhảy khỏi khung hình.
ThưPháp
Đang tải...
Số âm đẩy bóng lùi ra sau, số dương đẩy bóng về trước.
Số âm đẩy bóng lên phía trên, số dương đẩy bóng xuống dưới.
Trung bình